Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Osoby kierujące Oddziałem

Ordynator:

Dr n. med. Berenika Wruk, spec. rehabilitacji medycznej

Lekarze:

Lek. Klaudia Monkiewicz, spec. rehabilitacji medycznej

Dr n.med. Justyna Chełmińska, spec. kardiolog, spec. chorób wewnętrznych

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł