Dostosowanie, przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz budowy boiska sportowego w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu

W dniu 29.12.2023 r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. " Dostosowanie, przebudowa oraz rozbudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz budowy boiska sportowego w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu" nr DOI/PW/Psychiatria/3/18/2024/85195/6230/823/1706. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2024”.

Zakres projektu obejmuje rozbudowę oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz budowę boiska wielofunkcyjnego. Prace projektowe będą polegały na przebudowie pomieszczeń oddziału dla dorosłych na potrzeby oddziału stacjonarnego dla dzieci i młodzieży, wymianie okien, drzwi, instalacji, stawianiu nowych i zlikwidowaniu dotychczasowych ścianek działowych, dostosowaniu pomieszczeń do warunków sanitarno-epidemiologicznych i funkcjonalnych. Ponadto w ramach wyposażenia medycznego zakupionych zostanie 10 łózek wraz z materacami i szafkami. Powyższe działania przyczynią się do zwiększenia powierzchni oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży o kolejne 265 m2 oraz zwiększenia liczby łózek w oddziale o kolejne 10 szt.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 377 100 PLN, w tym dofinansowania 3 720 535 PLN.

SOR_RTG_projekt.png
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł