Doposażenie sal operacyjnych i oddziału kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny prowadzący do poprawy świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym HCP

W dniu 22.11.2023 r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę na udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR oraz pracowni RTG w CM HCP" nr DOI/FM/SMPL/91/MDSOR/2023/823/282.
Projekt jest finansowany ze środków państwowego Funduszu Medycznego.

Zakres projektu obejmuje modernizację i przebudowę pomieszczeń SOR, doposażeniu SOR i pracowni RTG w niezbędny sprzęt medyczny. Prace modernizacyjne na SOR (wejście/wiata/pomieszczeń) przyczynią się do zwiększenia komfortu pacjenta i bezpieczeństwa personelu. Doposażenie w nowy sprzęt zwiększy dokładność i szybkość diagnozy, natomiast utworzenie na teren SOR pracowni RTG skróci czas badania. Powyższe działania wpłyną na poprawę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, dostępności do nich oraz efektywności całego systemu ratownictwa medycznego.

Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania wynosi 13 462 150,00 zł.

SOR_RTG_projekt.png
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł