Doposażenie sal operacyjnych i oddziału kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny prowadzący do poprawy świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym HCP

W dniu 29.06.2023 r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie sal operacyjnych i oddziału kardiologicznego w nowoczesny sprzęt medyczny prowadzący do poprawy świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym HCP" nr RPWP.09.01.01-30-0021/22-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres projektu obejmuje zakup nowych urządzeń diagnostycznych o wysokich parametrach, zapewniających niezawodność, dokładność, szybsze przetwarzanie obrazu i skrócenia czasu wykonania procedur. Przeprowadzane badania i prowadzone leczenie będą bezpieczniejsze dla pacjentów i personelu medycznego. Przedsięwzięcie zwiększy wydajność prowadzonej działalności.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 1 999 950,00 zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Centrum Medycznemu HCP dofinansowanie w kwocie 1 699 957,50 zł.

efrr.jpg
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł