Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej
i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania

W dniu 08.11.2018 r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie liczby osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z usług społecznych i zdrowotnych.

Przy współpracy z Partnerami projektu, tj.: Miastem Poznań, Fundacją AKME wsparciem zostanie objętych 790 osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze Miasta Poznania.

Realizacja projektu zakłada 3 zasadnicze grupy działań:
1
Funkcjonowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) świadczącego zintegrowane usługi zdrowotne i społeczne dla pacjentów z największymi potrzebami medycznymi w zakresie wsparcia społecznego i ich otoczenia, w celu podtrzymania możliwości funkcjonowania w środowisku.
2
Działania aktywizacyjne i psychoedukacyjne dla uczestników projektu mające na celu przełamanie barier wynikających z ograniczonej sprawności psychicznej.
3
Utworzenie 2 Lokalnych Ośrodków Wsparcia wraz z 3 Punktami konsultacyjnymi z Managerem pacjenta oraz utworzenie mieszkania wspomaganego.
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 18,6 mln zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Centrum Medycznemu HCP dofinasowanie w kwocie 17,8 mln zł.
hcpue.jpg

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją WRPO 2014+, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać IZ WRPO 2014+:

 • w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań 

Celem zachowania anonimowości w zgłaszaniu nadużyć finansowych został stworzony adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na który można przekazywać wszelkie podejrzenia w zakresie nadużyć finansowych.

 

Każde zgłoszenie ma charakter poufny i bez względu na to, czy jest ono anonimowe, czy nie, traktujemy je priorytetowo.

Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Ponadto mają Państwo możliwość zgłoszenia nadużycia finansowego do OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych:

 1. Zgłoszenie online - raport online olaf
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie internetowej) - email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium 

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). 
Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł