Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II

W dniu 27.12.2017r. Centrum Medyczne HCP podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Centrum Medyczne HCP w ramach inwestycji przeprowadzi roboty budowlane związane z utworzeniem Centrum Zdrowia Psychicznego – budynek B oraz wyposaży pomieszczenia nowego skrzydła w niezbędny sprzęt medyczny oraz aparaturę diagnostyczną.

Zrealizowana w ramach projektu infrastruktura będzie przeznaczona na potrzeby świadczenia kompleksowej opieki psychiatrycznej dla mieszkańców Poznania i całego Regionu. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 8,5 mln zł, z czego Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przyznała Centrum Medycznemu HCP dofinasowanie w kwocie 7,2 mln zł.

hcp_ue.jpg

Jeżeli posiadają Państwo wiedzę o okolicznościach mogących świadczyć o wystąpieniu nadużycia finansowego związanego z realizacją WRPO 2014+, prosimy o przekazanie takiej informacji. Każdy sygnał dotyczący możliwości wystąpienia nadużycia finansowego jest szczegółowo badany, co umożliwia podjęcie stosownych działań zapobiegawczych lub korygujących.

Urzędnicy zatrudnieni w instytucjach europejskich mają obowiązek zgłaszania możliwych przypadków nadużyć finansowych lub korupcji, innej nielegalnej działalności lub uchybień dotyczących etyki zawodowej, które mogą stanowić poważne niedopełnienie obowiązków urzędnika UE.

Wszelkie informacje na temat nadużyć finansowych związanych z wdrażaniem Programu Regionalnego można przekazywać IZ WRPO 2014+:

 • w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań 

Celem zachowania anonimowości w zgłaszaniu nadużyć finansowych został stworzony adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

na który można przekazywać wszelkie podejrzenia w zakresie nadużyć finansowych.

 

Każde zgłoszenie ma charakter poufny i bez względu na to, czy jest ono anonimowe, czy nie, traktujemy je priorytetowo.

Trzeba jednak pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Ponadto mają Państwo możliwość zgłoszenia nadużycia finansowego do OLAF, czyli Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych:

 1. Zgłoszenie online - raport online olaf
 2. Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie internetowej) - email OLAF
 3. Zgłoszenie na adres korespondencyjny:
  European Commission,
  European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Investigations & Operations
  B-1049 Brussels, Belgium 

Do OLAF można zgłosić wszelkie przypadki podejrzeń wystąpienia nadużyć finansowych, również anonimowo. Istotne jest, aby informacje przekazane do OLAF były w miarę możliwości dokładne i szczegółowe (o ile to możliwe warto załączyć istotne dokumenty). 
Z OLAF można komunikować się w języku polskim.

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł