Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Kierownik oddziału

Ordynator:

Lek. med. specjalista ortopeda Maciej Habrych

Z-ca Ordynatora:

Lek. med. specjalista ortopeda Krzysztof Kubiak

 

© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł