Zasady odwiedzin na oddziałach covidowych

Dane kontaktowe oddziałów covidowych:
  1. COVID - Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii: (61) 22 74 420 - lekarz dyżurny
    (Budynek C, III piętro)

  2. COVID - Odział Chorób Wewnętrznych: (61) 22 74 295 lub (61) 22 74 381
    (Budynek E, V piętro)

  3. COVID - Odział Neurologii:(61) 22 74 419 lub (61) 22 74 473
    (Budynek A, II piętro)

© 2023 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł