Oddział Chirurgii Ogólnej i Leczenia Ran Przewlekłych

Kierownik oddziału

Uwaga: funkcjonowanie Oddziału i Poradni Leczenia Ran Przewlekłych zostało zawieszone do końca czerwca 2024 r.

Fot. Sala oddziałowa
© 2024 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł